Bạn biết những kiểu đàm phán nào?

Đàm phán thỏa hiệp
Phương thức đàm phán thứ tư được gọi là “đàm phán thỏa hiệp”. Trong đàm phán thỏa hiệp, cả hai bên dong ho hieu đều đạt được điều gì đó, và phần nào đều có lợi, nhưng không nhu cầu của bên nào được đáp ứng hoàn toàn. Kết thúc cuộc đàm phán, cả hai đểu ra vế với cảm giác không hài lòng. Tuy không quá bất mãn đến mức từ chối ký kết thỏa thuận nhưng họ không hào hứng lắm với kết quả đàm phán.

Đàm phán không thỏa thuận
Phương thức thứ năm được gọi là “đàm phán không thỏa thuận”. Trong trường hợp này, cả bạn và đối phương đểu trình bày quan điểm, nhu cẩu và mối quan tâm của mình. Cuối cùng hai bên không thể đi đến thỏa thuận. Cả hai quá khác biệt nhưng vẫn vui vẻ đồng ý không đi đến thỏa thuận. Cơ hội vẫn luôn còn đó để hai bên đàm phán với nhau khi các điếu kiện thay đổi.
Ví dụ, bạn muốn mua một sản phẩm nào đó, nhưng mức giá được đưa ra quá cao. Bạn trả giá thấp hơn nhưng bên bán từ chối. Bạn không sẵn lòng trả cao hơn, còn người bán không sẵn lòng hạ giá, vì vậy không có thỏa thuận nào diễn ra.

đàm phán
Đàm phán đôi bên cùng có lợi
Cuối cùng là phương thức đàm phán tốt nhất – “đàm phán đôi bên cùng có lợi”. Đây là mục tiêu shop dong ho của bạn nhắm tới. Trong đàm phán đôi bên cùng có lợi, cả hai bên đểu cảm thấy mình là người chiến thắng. Cả hai đều đã ký kết được một thỏa thuận tuyệt vời. Họ đều vui vẻ, hài lòng, hăm hở thực hiện cam kết và tiến hành những giao dịch xa hơn dựa trên cơ sở đó hoặc các cơ sở khác tương tự.

Trong hầu hết trường hợp, dạng đàm phán đôi bên cùng có lợi đòi hỏi một giải pháp thứ ba tốt hơn hai giải pháp được đưa ra ban đầu. Mỗi bên tham gia đàm phán có hàng loạt ý tưởng, mối quan tâm và lập trường mặc định trong tâm trí. Họ thường thấy không thể có phương án thỏa hiệp giữa hai quan điểm quá khác biệt. Nhưng sau đó họ tìm thấy một lựa chọn thứ ba, mà trong nhiểu trường hợp, sẽ khác với điếu mỗi bên đã nghĩ đến trước khi bước vào đàm phán.
Đàm phán đôi bên cùng có lợi sẽ xảy ra khi giải pháp thứ ba trội hẳn so với những gì hai bên mang đến để bàn bạc với nhau lúc đầu.

Để tìm hiểu thêm về đồng hồ hiệu vui lòng truy cập vào đây

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN