Cấu tạo của tháp Vĩnh Hưng

Cấu tạo nền móng bên dưới tháp: Theo báo cáo sơ bộ khai quật tháp Vĩnh Hưng hô’ kiểm tra măt cắt trước cửa tháp đã cho thấy các lớp cấu tạo nền móng như sau:
14
Trung tám Triển khai & TVXD Miền Trung-Viện KHCN Xây dựng
Khoa học công nghệ bảo tồn trùng tu di tích kiến trúc
Lớp 1: Xây 2 hàng gạch song song nhau.
Lớp 2: Đá 5cm X 7cm nện chặt dày khoảng 10cm – 20cm.
Lớp 3: Cát nâu vàng trộn chất kết dính nện chặt dày 30cm
Lớp 4: Đá 5cm X 7cm nện chặt dày 10cm chung cư Linh Đàm.
Lớp 5: Cát nâu vàng trộn chất kết dính nện chặt dày 25cm – 30cm.
Lớp 6: Đá 5cm X 7cm nện chặt dày 10cm chung cư HH1 Linh Đàm.
Lớp 7: Cát nâu vàng trộn chất kết dính nện chặt dày 35cm – 40cm.
Lớp 8: Đá 5cm X 7cm xếp phẳng nện chặt dày 10 cm HH2A Linh Đàm.
Lớp 9: Cát nâu vàng trộn chất kết dính nện chặt dày 40cm – 45cm.
Lớp 10: Đá granit loại lớn sắp phẳng nện chặt dày 10cm.
Lớp 11: Sét màu xám đen của sinh thổ.
Cách xử lý nền móng bằng các lớp cát trộn chất kết dính đầm chặt xen kẻ với các lớp cuội hoặc đá như trên vẫn thường thấy trong các di tích thuộc văn hoá óc Eo và Champa. Tuy nhiên nền móng của tháp Vĩnh Hưng được xử lý kỹ hơn rất nhiều với hơn 10 lớp như trên.
Cấu tạo địa chất khu vực cụm di tích: Kết quả khoan khảo sát địa chất (05 mũi sâu 30m) thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT và thí nghiệm xuyên tình trong khu vực cụm di tích cho thấy
+ Cấu tạo địa tầng (từ trên xuống):
Lớp 1: Trên cùng là lớp sét màu nâu xám xanh ở trạng thái dẻo cứng. Chiều dày thay đổi trong phạm vi 050m -120m. Sức chịu tải tiêu chuẩn Rtc = 088 kg/cm2
Lớp 2: Bùn sét hữu cơ có màu xám đen trạng thái chảy. Chiều dày thay đổi từ 137m -151 m. Sức chịu tải tiêu chuẩn Rtc = 036 kg/cm2
Lớp 3: Sét màu nâu xám trắng ở trạng thái dẻo cứng. Chiều dày thay đổi từ 710m – 1050m. Chỉ số SPT thay đổi từ 9 -13 búa/30cm2. Sức chịu tải tiêu chuẩn Rlc = 151 kg/cm2
Lớp 4: Sét pha nặng màu xám trắng trạng thái dẻo cứng. Chiều dày thay đổi từ 080m – 270m. Chỉ số SPT thay đổi từ 9 -14 búa/30cm2. Sức chịu tải tiêu chuẩn Rtc = 151 kg/cm2. Mực nước ngầm tại khu vực ổn định trong khoảng 06m -10 m. Nước ngầm không có tính ăn mòn sunfat và ăn mòn clo đối với bê tông.

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN