Chấp thuận Vietnam visa cho người Mali

Chính sách xuất nhập cảnh Việt Nam quy định rằng công dân Mali được yêu cầu phải có Vietnam visa có giá trị nếu bạn muốn nhập cảnh với mục đích du lịch hoặc kinh doanh. Để có được một thị thực hợp lệ, công dân Mali cần phải đăng ký một chấp thuận thị thực trước. Dưới đây là một số thông tin quan trọng về chấp thuận Vietnam visa cho người Mali.
1. Chấp thuận thị thực hoạt động như thế nào đối với công dân Mali?
Chấp thuận thị thực là một tài liệu pháp lý mà căn cứ vào đó người dân Mali có thể nhận được Vietnam visa chính thức. Tài liệu này được cấp bởi Vietnam Immigration Department. Hiện nay, có hai loại chấp thuận thị thực cho công dân Mali có thể sử dụng: Vietnam visa approval letter và Vietnam visa approval code. Thư chấp thuận cho phép công dân Mali có được visa to Vietnam khi đến bất cứ sân bay quốc tế Việt Nam nào, và với mã chấp thuận, bạn có thể nhận được thị thực tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán của Việt Nam.
2. Làm thế nào để đăng ký chấp thuận thị thực cho công dân Mali?

Chấp thuận Vietnam visa cho người Mali
Rất dễ dàng với một thiết bị kết nối internet người Mali có thể đăng ký chấp thuận thị thực trực tuyến bằng vài bước dưới đây:
• Hoàn thành vietnam visa online trực tuyến với các thông tin cần thiết.
• Trả lệ phí duyệt được trích dẫn ngay sau khi bạn hoàn thành bước đầu tiên.
• Nhận chấp thuận thị thực gửi đến email đăng ký của bạn sau 2-3 ngày làm việc.
Bây giờ, với chấp thuận thị thực, bạn có thể nhận được thị thực chính thức để nhập cảnh Việt Nam.
Lệ phí chấp thuận phụ thuộc vào một số yếu tố như: loại thị thực, quốc tịch của người đăng ký, và một vài yếu tố khác nữa. Đối với công dân Mali, lệ phí này cũng phụ thuộc vào việc bạn có bảo lãnh hay không. Nếu công dân Mali đăng ký visa for Vietnam với một sự bảo lãnh bởi một công ty ở Việt Nam, chi phí cho chấp thuận thị thực thấp hơn: 150

Chấp thuận Vietnam visa cho người Mali

USD/người cho thị thực 1 tháng 1 lần và 200 USD /người cho thị thực 1 tháng nhiều lần cũng như 3 tháng 1 lần. Nếu không có bảo lãnh của riêng bạn, đại lý thị thực của chúng tôi có thể thực hiện bảo lãnh cho bạn. Vì vậy, để được bảo lãnh bởi chúng tôi, bạn phải trả phí bảo lãnh bên cạnh lệ phí phê duyệt. Các lệ phí cụ thể là 240 USD/người cho thị thực 1 tháng 1 lần, 290 USD/người cho lệ phí 1 tháng nhiều lần và 3 tháng 1 lần. Ngay sau khi đại lý chúng tôi nhận được đơn xin của bạn cũng như thanh toán và bản scan một số tài liệu được yêu cầu, chúng tôi sẽ bắt đầu xử lý chấp thuận thị thực cho bạn. Bạn sẽ nhận được một chấp thuận thị thực qua email sau 2 – 3 ngày làm việc.
3. Các loại thị thực mà công dân Mali có thể nhận được với chấp thuận thị thực?
Để có thêm các thông tin liên quan đến chấp thuận vietnam visa fees cho người Mali, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email [email protected] hoặc đường dây nóng: (84) 975 85 66 33.

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN