cơ cấu quy hoạch của thành phố khoa học

Khoa học ngày càng trở thành một nhân tố quan trọng trong việc hình thành thành phố và thậm chí còn là một nhân tố quan trọng trong việc hình thành quận. Việc thực hiện các kế hoạch tiếp tục khai thác nhiều vùng trong nước (trước hết là Sibir Viễn Đông miền Bắc) là không thể có được nếu việc phát triển khoa học không đi trước một bước. Các trung tâm khoa học chủ đạo ở những vùng địa lí kinh tế lớn có sứ mệnh phối hợp sự hoạt động của nhiều cơ quan khoa học đóng ở các thành phố khác nhau bảo đảm việc lập những chương trình khai thác các tài nguyên thiên nhiên thúc đẩy việc ứng dụng những thành tựu khoa học vào nền kinh tế quốc dân chung cư Ecolife Capitol. Do đó việc mở rộng mạng lưới các trung tâm khoa học trong toàn quốc cũng là một đặc điểm quan trọng của sự phát triển khoa học.
Có thể chỉ rõ những biến đổi sau đây trong sự phân bô’ các trung tâm khoa học mới trên lãnh thổ Liên Xô và theo từng vùng trong mấy chục năm trước 1972:
Không ngừng mở rộng khu vực phân bố các trung tâm khoa học đặc biệt là về phía miền Đông của đất nước;
Nâng cao mật độ mạng lưới các điểm dân cư xung quanh những thành phô’ rất lớn có sẵn một hệ thống cơ quan khoa học đã phát sinh từ lâu và đang được phát triển:
Phát sinh những nhóm trung tâm chuyên môn hoá có liên quan với nhau trên cơ sở các tổng thể cơ quan khoa học lớn;
Tăng thêm tính chất phức tạp của những chức năng của các trung tâm khoa học riêng trên cơ sở đưa những viện nghiên cứu khoa học sản xuất thí điểm của ngành lại gần với các trường đại học.
Những quy luật phát triển các trung tâm khoa học nói trên có liên quan với việc không ngừng tăng cường vai trò của khoa học trong sự phát triển nền kinh tế quốc dân cua đất nước và có liên quan đến tính muôn vẻ của những chức năng của các cơ quan khoa học hiện đại đến sự phát triển của các khoa học lí luận và thực tế đến sự xác định đường lối ứng dụng những kết quả của hoạt động khoa học đến việc nghiên cứu các mẫu thực nghiệm của kĩ thuật mới đến việc tham gia vào sự phát triển sản xuất hàng loạt tham gia đào tạo cán bộ khoa học và kĩ thuật cao cấp phối hợp hoạt động khoa học và khoa học – sản xuất ở các vùng địa lí kinh tế lớn.

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN