có hay không phát triển cơ sở thực nghiệm ở cá thành phố lớn

Mặc dầu các chức năng chủ yếu và những chức năng phụ trợ có mối liên hệ qua lại mật thiết việc bố trí toàn bộ một tổng thể phức tạp gồm các bộ phận khoa học thực nghiệm học tập và sản xuất trong không gian ở một trung tâm khoa học thống nhất mới vẫn không phải là một điều hợp lí. Điều đó được thực tiễn lâu năm của sự phát triển tất cả những chức năng kể trên trong thời kì trước đây ở các thành phố lớn và rất lớn xác nhận.
Kinh nghiệm chứng tỏ rằng ở những thành phố đã hình thành có mật độ dân số và mật độ xây dựng cao thì không nên phát triển các cơ sở thực nghiệm thành lập những sân bãi sản xuất rộng lớn xây dựng các công trình chuyên dụng đòi hỏi những khu bảo vệ khá lớn chung cư Ecolife Capitol. Mối liên hệ qua lại giữa các cơ quan khoa học sẽ phức tạp điều kiện phân bố chỗ ở cho các cán bộ khoa học sẽ sút kém hơn. Tất cả những điều đó nói chung sẽ gây khó khăn cho sự tiếp tục phát triển việc nghiên cứu khoa học ở các thành phố rất lớn vì thế ngày càng hay thấy xuất hiện những phân viện nghiên cứu khoa học ở khu ngoại vi. Các phàn viện này phát triển nhanh chóng và nhiều khi còn vượt quá quy mô của viện chính. Trên cơ sở các phân viện như thế sẽ mọc lên những thành phố vệ tinh nơi mà sau đó người ta lại xây dựng những tổng thể viện nghiên cứu khoa học mới hoặc các cơ sở sản xuất thí điểm. Kết quả là hình thức bố trí thành nhóm của các trung tâm khoa học có tính chất khác nhau sẽ được xuất hiện theo đúng quy luật. Hình thức phân bố này sẽ bảo đảm được những điều kiện cho sự phát triển khoa học với mức độ nhiều nhất khi phân bố dân cư theo kiểu xã hội chủ nghĩa

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN