công nghiệp hóa đô thị hóa là xu thế phát triển tất yếu

Chỉ trong vòng 200 nãm từ năm 1800 đến năm 2000 trái đất đã biến đổi nhanh chóng từ một hành tinh nông thôn (Rural Planet) trở thành một hành tinh đô thị (Urban Planet) với số thị dân toàn thế giới khoảng 3 tỷ người.
Theo GS.TS chung cư Five Star Kim Giang. Nguyễn Thế Bá “Đô thị hoá là quá trình tập trung dân số vào các đô thị là sự hình thành nhanh chóng các điểm dân cư đô thị trên cơ sở phát triển sản xuất và đời sống. Khái niệm về đô thị hoá rất đa dạng bởi vì đô thị hoá chứa đựng nhiều hiện tượng và biểu hiện khác nhau trong quá trình phát triển”.
Quá trình đô thị hoá là quá trình công nghiệp hoá đất nước. Vì vậy cũng có người cho rằng đô thị hoá là người bạn đồng hành của công nghiệp hoá. Quá trình đô thị hoá cũng là quá trình biến đổi sâu sắc về cơ cấu sản xuất cơ cấu nghề nghiệp cơ cấu tổ chức sinh hoạt xã hội cơ cấu tổ chức không gian kiến trúc xây dựng từ dạng nông thôn sang thành thị.
Chiến lược “Công nghiệp hoá – hiện đại hoá” cũng đồng nghĩa với đô thị hoá. Trình độ đô thị hoá phản ánh trình độ phát triển của lực lượng sản xuất của nền văn hoá và phương thức tổ chức cuộc sống xã hội. Khi nói đô thị hoá đã và đang xảy ra mãnh liệt trên toàn thế giới ta cũng hiểu đây chỉ là cách nói chung. Thực chất vấn để này chỉ nóng bỏng đối với các nước đang phát triển. Ớ các nước phát triển và phát triển cao đô thị và công nghiệp hoá đất nước đã ổn định tỉ lệ đô thị hoá ở mức 70%- 80% và tỷ lệ tăng dân số cũng đã ổn định từ lâu. Đối với các nước đang phát triển tập trung tại Châu Á Châu Phi và Mỹ Latin (trong đó có Việt Nam) thì đô thị hoá là giải pháp duy nhất đúng đê phát triển.
Tại các nước đang phát triển đặc trưng của đô thị hoá là sự gia tãng nhanh dân số đô thị không hoàn toàn dựa trên cơ sở phát triển công nghiệp. Hiện tượng bùng nổ dân số bên cạnh sự phát triển yếu kém của công nghiệp đã làm cho quá trình đô thị hoá và công nghiệp hoá mất cân đối sự màu thuẫn giữa đô thị và nông thôn càng thêm sâu sắc. Sự chênh lệch về đời sống đã thúc đẩy sự dịch chuyển dân số từ nông thôn ra thành thị một cách ồ ạt làm cho đô thị phát triển nhanh chóng đặc biệt là ở các đô thị lớn đô thị trung tâm tạo nên những điểm dân cư đô thị cực lớn mất cân đối trong sự phát triển hệ thống dân cư. Và vấn đề đặt ra là đô thị hoá như thế nào là tối ưu nhất mà vẫn đảm bảo phát triển đô thị một cách bền vững. Khi những khu đô thị cũ với hạ tầng kỹ thuật thiếu thốn những khu nhà ở những chung cư cũ ngày càng xuống cấp không còn đáp ứng được nhu cầu ở tối thiêu của người dán và trở thành vấn đê bức xúc cua xã hội thì những khu đô thị mới đúng nghĩa (với cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ cùng hệ thống công trình hạ tầng xã hội đầy đủ) ra đời là tất yếu hợp quy luật khách quan. Sự ra đời và phát triển các khu đô thị mới không những giải quyết vấn đề nhà ở cho cư dân đô thị mà còn đóng góp rất lớn trong việc tạo diện mạo hình ảnh đẹp cho một đô thị.

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN