Độ nhạy cảm về giá

Môt thị trường hoặc rất dễ bị ảnh hưởng bởi sự tăng giảm giá cả, hoặc không thay đổi giá, hoặc ở giữa hai mảng đó. Trong thị trường đồng hồ nữ cá tính giá rẻ có độ nhạy cảm về giá, việc tăng 10% giá có thể gây ra sụt giảm số lượng cao hơn 10%. Ngược lại, sự cắt giảm 10% giá có thể khiến số lượng tăng lên mạnh hơn so với 10%. Trong một thị trường bình ổn giá, giá giảm xuống 10% thì lượng sản phẩm chỉ tăng dưới 10%, và ngược lại, tăng giá lên 10% sẽ khiến lượng sản phẩm giảm ít hơn 10%. Hầu hết các nhà doanh nghiệp thích thị trường bình ổn giá tương đối bởi nó mang lại nhiều lợi nhuận hơn.

Giải pháp Marketing trước sự nhạy cảm về giá

Giải pháp Marketing trước sự nhạy cảm về giá

Có hai nhân tố chính có thể khiến thị trường bình ổn giá tương đối. Một là người mua biết thị trường có sản phẩm/dịch vụ mà không có sản phẩm/dịch vụ nào thay thế được. Dược phẩm và xử lý chất thải là những ví dụ điển hình. Khi bạn ốm, bạn phải tới gặp bác sỹ. Khi luật pháp quy định bạn phải xử lý rác thải của công ty bạn theo một phương thức nhất định, bạn sẽ phải thực hiện, nếu không bạn sẽ phải nộp phạt hoặc đi tù.

Các nhân tố của thị trường trong kinh doanh

Các nhân tố của thị trường trong kinh doanh

Nhân tố còn chính là giá trị nhận biết của sản phẩm/ dịch vụ đồng hồ nữ cá tính giá rẻ được cung cấp trong thị trường. Trong kinh doanh, nhận thức chính là sự thật. Những sản phẩm/ dịch vụ có giá trị khi bạn tin nó cần được cung ứng. Nếu bạn tin nước hoa sẽ khiến bạn thích thú hơn, thì giá cả sẽ không còn là vấn đề. Giá trị nhận thức của những chiếc thùng đựng rác lớn đến mức nào? Bạn có thể cần thùng đựng rác nhiều hơn cả nước hoa, nhưng khách hàng sẽ sẵn sàng mua ngay một chai nước hoa vừa tăng giá, sau đó đi tới tận 5 cửa hàng để tìm được chiếc thùng đựng rác rẻ nhất. Hãy đánh giá mức bình ổn giá cho thị trường tiềm năng của bạn bằng cách dự toán hoặc phần tích từng nhân tố trong hai nhân tố trên, cộng tổng và sau đó chia đôi. Thị trường không có sản phẩm/dịch vụ thay thế hoặc thị trường có sản phẩm với giá trị nhận thức cao có thể nhận được điểm 10. Những phân khúc có mặt hàng thay thế, giá trị nhận thức không cao, thị trường sẽ nhận điểm 0.
Tham khảo thêm các bài viết khác tại: http://donghohoangkim.vn/dong-ho-nu.html
KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN