Nếu một hoạt động dịch vụ công bất kỳ có thể được giao cho doanh nghiệp sinh lời

Xét ở một mức độ nào đó, sự tăng trưởng này là dư thừa. Nếu một hoạt động dịch vụ công bất kỳ có thể được giao cho doanh nghiệp sinh lời, thì hãy thực hiện điều đó. Quy luật này không chỉ giới hạn ở các dịch vụ công thuộc quyền sở hữu thành phố như ở thành phố Lincoln bang Nebraska. Trong hệ thống bệnh viện Mỹ, sự dịch chuyển từ phi lợi nhuận sang có lợi nhuận đã tiến rất xa khỏi cột mốc ban đầu rồi. Tôi kỳ vọng điều tương tự sẽ sớm xảy ra trong lĩnh vực giáo dục chuyên môn và giáo dục sau đại học. Tại sao các nước phát triển phải bao cấp cho những người đã học lên khá cao rồi khi họ chính là nhóm với mức thu nhập cao nhất?

Biquyetdongiangiuchannhantai.19.10.2014.2jpg (1)

Nếu một hoạt động dịch vụ công bất kỳ có thể được giao cho doanh nghiệp sinh lời

Chắc chắn kinh tế học vĩ mô ở các nước phát triển trong vòng hai mươi hay ba mươi năm tới sẽ xoay quanh sự cấu thành vốn, ngoại trừ Nhật nơi mà chỉ báo vẫn còn đủ cho nhu cầu kinh tế nước này. Do đó sẽ là ngớ ngẩn nếu chúng ta tiếp tục duy trì quá nhiều hoạt động phi lợi nhuận, tức là, các hoạt động ăn mòn vốn thay vì cấu thành nó. Mọi hoạt động có thể được tổ chức để cấu thành vốn nên được tổ chức để cấu thành vốn.

Thế nhưng phần lớn hoạt động đang được vận hành bởi các tổ chức dịch vụ công sẽ vẫn là các hoạt động dịch vụ công không hơn không kém. Chúng không đi đâu hết mà cũng chẳng có biến đổi gì đáng kể. Với các hoạt động kiểu này, chúng ta chỉ còn cách khiến chúng trở nên hiệu quả hơn. Các tổ chức dịch vụ công buộc phải học để làm người đổi mới, để quản lý bản thân như một người khởi nghiệp thực thụ. Muốn thế, chúng phải học cách nhìn nhận mọi dịch chuyển dù trong xã hội, công nghệ, kinh tế, hay nhân

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN