Quan điểm của Kisho kurokawa về tổ chức không gian công cộng

Kisho Kurokawa đã đưa ra nhận xét về sự khác nhau giữa không gian truyền thống của người phương Tây và phương Đông đó là không gian truyền thống của phương Tây mang tính riêng rẽ biệt lập trong khi không gian truyền thống của phương Đông mang tính liên tục kế tiếp có sự kết dính và liên hệ lẫn nhau. Theo ông kiến trúc phương Tây dựa trên nguyên tắc chế ngự thiên nhiên đối lập với thiên nhiên. Nét đặc trưng của kiến trúc phương Tày là những bức tường theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng ngăn cách rạch ròi giữa trong và ngoài nhà chung cư Mường Thanh Nha Trang. Không gian truyền thống của phương Đông là sự kết hợp hài hoà giữa kiến trúc và thiên nhiên thiên nhiên bao bọc kiến trúc thông qua các không gian chuyển tiếp đa chức năng và làm cho kiến trúc như một nhân tô cấu thành môi trường một bộ phận không tách rời thiên nhiên. Nhà ở truyền thông cúa người phương Đông là sự kết hợp giữa trong và ngoài nhà không có sự ngăn cách tuyệt đối giữa không gian nội và ngoại thất. Trong khi đó nhà ở của người phương Tây có sự cách ly rõ rệt giữa trong và ngoài nhà. Người ta dùng hình tượng cái cửa sổ đế diễn tả đặc điểm đó. Cửa sổ trong nhà ớ của người phương Tây tựa như một bức tranh ớ đó yếu tố thiên nhiên bên ngoài được coi như phong cảnh diễn tả trên bức tranh cách nhìn nhận về không gian ngoài nhà của người phương Tây như những gì không thuộc về bán thân ngôi nhà của họ. điều này trái ngược hẳn với truyền thông người phương Đông.
Có thê thấy sự khác nhau cơ bản giữa đô thị châu Á và đô thị châu u qua lời nhận định của Kisho Kurokawa: “No Plazas in the East No Streets in the West” tạm dịch là “Không có quảng trường ớ châu Á không có phô ớ châu u”. Không gian công cộng của đô thị châu u thường là nhà thờ toà thị chính các công trình thương nghiệp thương mại tất cả được bô cục xung quanh quảng trường và kiến trúc của quần thê mang tính biểu trưng lớn. Đỏ thị Châu u phát triển lấy hạt nhân là quàng trường. Từ hạt nhân này các đường phố chỉ làm nhiệm vụ giao thông tạo các sector tiêu khu thành phần. Khi quv mô đô thị phát triển các quảng trường nhỏ hơn đóng vai trò như các quảng trường vệ tinh tiếp tục sự bành trướng của đô thị. Nhưng đằng sau vẻ tráng lệ của quáng trường nói riêng và của các đô thị Châu u nói chung là phần tối của đô thị với nhũng hình ánh ảm đạm. các khu ở tách rời không gian sinh hoạt công cộng bô cục quá thiên về hướng nội đã tạo nên hình ảnh khu ớ biệt lập giữa trong và ngoài giữa con người và thiên nhiên mỏi trường. Cùng với đặc điểm ấy là sự hạn chế gần như tối thiểu mối giao tiếp giữa các cá thể tại nơi cư trú không gian sinh hoạt công cộng tại khu ở không đóng vai trò quan trọng trong đời sống sinh hoạt hàng ngày.
Theo quan điểm của Kisho Kurokawa đô thị Châu Á không có sự phân biệt rạch ròi giữa không gian cá thể bán cá thể và không gian công cộng giữa không gian ớ và không gian buôn bán thương mại. Đường phô cứa đô thị Châu Á cũng không được xác định chức nãng và ranh giới một cách rõ ràng thật khó nói nó bắt đầu kết thúc ò đâu và nhiệm vụ nào là chính. Nói cách khác đường phố Châu Á không chỉ đơn thuần mang một chức năng giao thông mà người ta thấy ờ đó cả không gian thương mại không gian giao tiếp cộng đồng không gian thư giãn nghỉ ngơi các điều mà chúng ta thường không thê thây rõ ở các đô thị Châu u.

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN