Green Pearl

Quá trình trùng tu Tịnh Minh lâu

Quá trình trùng tu Tịnh Minh lâu

Quá trình trùng tu được tiến hành theo phương thức bảo tồn gia cố những thành phần gốc còn tổn tại loại bỏ những yếu tố ngoại lai gây ảnh hưởng đến phong cách kiến...
KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN