xác định giá trị doanh nghiệp

Ngược lại người môi giới cũng có thể đòi hỏi bạn phải thực hiện một số nghĩa vụ nhất định. Một số người môi giới mua bán doanh nghiệp không muốn cung cấp các thông tin về tài chính nếu như bạn chưa đưa ra được những bằng chứng đầu tiên về sự nghiêm chỉnh của bạn trong việc mua bán. Bằng chứng này có thể chỉ là việc ký cam đoan giữ bí mật và không tiết lộ những thông tin tài chính và nhân sự nhất định batdongsanvinhome.net. Một số người môi giới có thể yêu cầu bạn đặt cược một khoản đáng kể trước khi họ cung cấp cho bạn một thông tin tài chính nào đó mua bất động sản Vinhomes.
Những người môi giới hay đại diện bên bán muốn làm việc với những khách mua hiểu biết. Việc đòi hỏi phải ký cam đoan bảo mật và trong nhiều trường hợp phải đặt cược nói lên hai điều. Thứ nhất điều đó giúp bên bán chống lại sự lợi dụng dò hỏi của một số người trong đó có các đối thủ cạnh tranh để có thể lấy được những thông tin mật về tài chính của người muốn bán. Thứ hai bản cam đoan và tiền đặt cược chứng tỏ rằng bên có dự định mua có chứng vật tài chính để mua doanh nghiệp nếu các cuộc thương lượng đòi hỏi phải có bằng chứng pháp lý. Chỉ thoáng nhìn qua điều này có vẻ như là một thủ tục phiền toái hoặc thiếu thiện chí; tuy nhiên trong thực tế điều đó lại có ý nghĩa quan trọng bởi việc mua bán gồm rất nhiều công việc và thủ tục pháp lý phức tạp và kéo dài. Người trung gian muốn giảm thiểu rủi ro của việc thiếu cam kết cam kết rõ ràng từ một trong phía. Tiền đặt cược (nếu có) được xử lý theo những thỏa thuận chính thức.
Một trong những vấn đề “kỹ thuật” có ý nghĩa quyết định đối với cả bên mua và bên bán là việc xác định xem doanh nghiệp có giá trị đến mức nào. Đáng tiếc là chẳng có cách tính nào được coi là hoàn hảo trong việc xác định giá trị của doanh nghiệp. Trong phần dưới đây chúng tôi chỉ xin giới thiệu tên và bản chất của những phương pháp có thể áp dụng để bạn đọc biết. Các phương pháp này được trình bày cụ thể trong các tài liệu thuộc chuyên ngành tài chính kế toán và đầu tư các bạn có thể lựa chọn để tham khảo nếu quan tâm.

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN